Catalog scolar

logo_catalog.jpg

logo_catalog.jpg

1 nZu0dsnlCQltPT1QMCHFAA

1 xqT83bMEz92IBYxS9UQNow

 

Catalogul Școlar Electronic Online creat de echipa CASESoftware - este o componentă web ce poate fi accesată de către director, secretar, profesori, părinți și elevi, pentru a le permite să interacționeze, să comunice mai eficient dar și să le ușureze munca.

 

Solicită Oferta Actuală

 

 

 

Funcţii şi caracteristici ale Catalogului Şcolar Electronic!

 

01Catalog şcolar
Notarea calificativelor, notelor şi absenţelor, mtivarea absenţelor. Vizualizarea catalogului de către profesor, elev sau părinte. Export catalog în PDF.

02Activitate elevi
Posibilitatea de a nota plusurile şi minusurile unui elev, iar la cumularea mai multor puncte acestea se pot transforma în note sau calificative.

03Conduită elevi
Notatea comportamentului elevului la oră, acesta va putea fi vizualizat de către elev şi părinte pentru a analiza punctele slabe şi forte ale elevului.

04Statistici inspectorat
Sistemul extrage anumite date necesare ISJ-ului şi le exportă în format excel sau construieşte anumite statistici în format PDF.

05Aplicaţie mobilă
Părinţii şi elevii au acces la datele din catalog cu ajutorul aplicaţiei mobile Catalog Şcolar Electronic disponibilă atât în AppStore cât şi în Google Play.

06Orar şcolar
Adăugarea orarului în sistem şi sincronuzarea activităţilor în funcţie de orarul predefinit. Acesta este afişat şi elevului sau părintelui.

07Evidenţă teme
Acum puteţi adăuga teme pe clasă sau individual pe elev, acestea vor avea dată limită, evitând situaţiile de a uita ce este de făcut!

08Formular feedback
La sfârşitul anului şcolar elevii vor putea evalua profesorii, datele se vor centraliza şi vor ajunge la conducerea unităţii.

09Avizierul şcolii
Posibilitatea de a adăuga informaţii importante sub formă de articole care apar în catalog la rubrica avizier.

10Rapoarte şi topuri
Rapoartele de activitate şi cele de absenţe pot fi vizualizate de către management şi diriginţi. Topurile elevilor pot fi pe clasă şi pe şcoală.

11Notificări părinţi
Părinţii pot primi alerte pe telefonul mobil la adăugarea notelor, calificativelor, absenţelor, temelor, activităţii, conduitei dar şi la orice modificare apărută.

12Condică profesori
Prezenţa se poate face şi pentru profesori, aceştia pot semna condica iar la sfârşitul lunii se poate lista şi îndosaria.

13Foi matricole
Mediile din catalogul şcolar se vor prelua automat în modulul de foi matricole şi se pot genera foile în format PDF.

14Registru matricol
Mediile completate în catalogsunt preluate şi în extensia pentru registru matricol, acesta putând fi generat în format PDF.

15Burse elevi
Acest modul permite o evidenţă a elevilor bursieri şi generarea de rapoarte şi exporturi. Export în format XML pentru prelucrarea datelor într-un OPME.

16Registratură electronică
Registrul electronic de intrări- ieşiri vă permite o evidenţă a fluxului de documente şi de a verifica statusul fiecărei cereri solicitate.

17Editare diplome
Datele utilizate în catalog vor fi preluate automat în modulul pentru completarea diplomelor, astfel munca se simplifică.

  

 

Achiziţionezi fără riscuri!
Vă garantăm 100% returnarea sumei plătite dacă sunteţi nemulţumiţi de aplicaţie sau de serviciile oferite, în primele 30 de zile de la achiziţie.