Catalog Şcolar Electronic

  Pe lângă notarea calificativelor, notelor şi absenţelor, catalogul digital are funcţionalitate extinsă devenind astfel o platformă de management educaţional care simplifică munca şi scuteşte timp pentru cei implicaţi în utilizare.

  Acest instrument permite vizualizarea situţiei de ansamblu pe şcoală, dar şi pe o categorie sau element în parte, cum ar fi monitorizarea absenţelor, a activităţii sau conduitei elevilor şi profesorilor.  S-a luat în calcul ergonomia, designul, accesibilitatea multi-dispozitiv şi uşurinţa în utilizare.

Directorul

Are la îndemână un sistem performant care permite vizualizarea situaţiei de ansamblu pe toată şcoala;

Dirigintele

Beneficiază de un sistem performant în eficientizarea activităţii, prin calcularea automată a mediilor sau notarea simultană a notelor, calificativelor.

Secretarul

Deţine control general şi particular asupra datelor pe care le are la dispoziţie. Are la îndemână un sistem performant.

Părintele

Are la dispoziţie atât platforma online cât şi aplicaţia pe mobil cu notificări. Este informat în timp real şi are acces la catalogul propriilor copii care sunt elevi în aceeaşi şcoală

Profesorul

Dispune de un sistem prin care obţine simplificare şi economie de timp, folosind funcţiile de calcu l automat a mediilor

Elevul

Are o viziune reală asupra situaţiei şcolare actuale. Verifică dacă notarea profesorului a fost corectă. Este ambiţionat să fie în topul clasei

mana.png