Directorul

Are la îndemână un sistem performant care permite vizualizarea situaţiei de ansamblu pe toată şcoala;

Detalii

Dirigintele

Beneficiază de un sistem performant în eficientizarea activităţii, prin calcularea automată a mediilor sau notarea simultană a notelor, calificativelor, tezelor. 

Detalii

Secretarul

Deţine control general şi particular asupra datelor pe care le are la dispoziţie. Are la îndemână un sistem performant

Detalii

mana.png

Profesorul

Dispune de un sistem prin care obţine simplificare şi economie de timp, folosind funcţiile de calcu l automat a mediilor

Elevul

Are o viziune reală asupra situaţiei şcolare actuale. Verifică dacă notarea profesorului a fost corectă. Este ambiţionat să fie în topul clasei

Părintele

Are la dispoziţie atât platforma online cât şi aplicaţia pe mobil cu notificări. Este informat în timp real şi are acces la catalogul propriilor copii care sunt elevi în aceeaşi şcoală